Privacy Policy

1. De website Aromabalance.nl wordt beheerd door Olga Stolyarova van Aromabalance, die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG-wet en de Wet bescherming persoonsgegevens van Nederland

1.1. Privacy Policy van Aromabalance met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op alle informatie die Aromabalance  ontvangt van Gebruikers via Aromabalance.nl.

1.2. Met gebruik van Aromabalance.nl en het verstrekken van gegevens aan de Aromabalance, gaat Gebruiker akkoord met onze Privacy Policy en bevestigt bekend te zijn met alle punten en aanvaardt ze zonder uitzonderingen en reserveringen.

2. Gegevens gebruiken en opslaan

2.1.  Aromabalance verwerkt persoonlijke informatie, verkregen via Account aanmaken, het invullen van het contactformulier, kopen van producten in de Aromabalance shop of andere aanvragen.  Verplichte informatie is gemarkeerd met een speciale “*”.

In het algemeen verwerkt Aromabalance de volgende Gebruikersgegevens geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de aard van het gebruik van de website

2.1.1. Persoonlijke Naam en/of (bedrijfs)naam

2.1.2. (persoonlijke) site

2.1.3. e-mailadres;

2.1.4. Telefoonnummer;

2.1.5. Straat en huisnummer;

2.1.7. Postcode;

2.1.8. Btw-nummer.

2.1.9  Land

3.1. De website verzamelt en verwerkt onpersoonlijke gegevens over bezoekers (inclusief cookies, het IP-adres van de gebruiker). Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. de meting van advertentie-statistieken, de veiligheid van de site en zijn gebruikers en om het gebruik van de website te verbeteren en te vergemakkelijken. Aromabalance verwerkt gegevens over de gebruiker indien cookie-gebruik door de browser door de gebruiker is toegestaan. Aromabalance  gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie op te slaan of informatie aan derden te verstrekken. De gebruiker kan het gebruik van cookies uitschakelen in de browserinstellingen, maar dat kan een incorrect werkende website tot gevolg hebben

3.2.  Aromabalance  gebruikt Google Analytics. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over de site met behulp van cookies die zijn opgeslagen op de computers van de gebruiker. Deze informatie wordt gebruikt om te rapporteren over het gebruik van de website. De ontvangen gegevens worden opgeslagen in Google.

3.3. In het algemeen verifieert Aromabalance de authenticiteit van de persoonlijke informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt en oefent zij geen controle uit over hun rechtsbevoegdheid. Aromabalance gaat er van uit dat de Gebruiker betrouwbare informatie verstrekt in de vorm van registratiegegevens, feedback en deze informatie up-to-date houdt.

3.4. Aromabalance plaatst knoppen op de website van de volgende sociale kanalen: facebook, google +, twitter. De gebruiker is verplicht zich vertrouwd te maken met de documenten van deze sociale netwerken om te achterhalen hoe zij de vertrouwelijke informatie van de gebruiker verzamelen, verwerken en opslaan.

3.5. Ons Privacy beleid is alleen van toepassing op de diensten van Aromabalance en is Aromabalance is niet verantwoordelijk voor het beleid van derden op links die beschikbaar zijn op onze website.

4. Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

4.1. Aromabalance verzamelt en slaat alleen die persoonlijke gegevens op die nodig zijn om de services / verkoop van de goederen aan gebruikers te leveren.

4.2. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker heeft als doel juiste levering en communicatie mogelijk te maken alsmede een juiste gebruikerservaring op onze website

4.2.3 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De vereiste voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. De indicatie van verdere mogelijke gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het versturen van de nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen door op een link te klikken die u in de toekomst wilt ontvange

5.Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

5.1.  Aromabalance verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen als deze door de gebruiker afzonderlijk zijn ingevuld en verzonden via speciale formulieren op de website. Hiermee gaat Gebruiker akkoord met ons beleid.

5.2. Als de gebruiker hiermee niet instemt, is geen aanmelding mogelijk en kan er gebruik van de site -en levering- mogelijk zijn en vervalt elk recht op welke aanspraak ook

6. De voorwaarden van verzameling, opslag, overdracht en andere soorten verwerking van persoonlijke gegevens

Beveiliging persoonsgegevens

6.1. Met betrekking tot de persoonlijke informatie van de Gebruiker blijft de vertrouwelijkheid ervan behouden, behalve in gevallen waarin de Gebruiker vrijwillig informatie verstrekt over zichzelf voor algemene toegang tot alle gebruikers van de website.

6.2. Aromabalance zorgt voor de veiligheid van persoonlijke gegevens en neemt maatregelen die toegang tot persoonlijke gegevens van onbevoegde personen zo goed als uitsluiten.

6.3 Persoonsgegevens van de Gebruiker zullen nooit worden overgedragen aan derden, met uitzondering van de volgende gevallen:

6.3.1. Overdracht noodzakelijk in het kader van het gebruik van de website of uitwisseling van (al dan niet diensten)

6.3.2. Overdracht vindt plaats in het kader van een verkoop of andere overdracht van de activiteiten (geheel of gedeeltelijk).

6.3.3. Overdracht op de servers van de betalings- verwerkingsbedrijven, webhosting die nodig is voor transactie van betalingen en verzending van producten

6.4. In geval van verlies of openbaring van vertrouwelijke informatie, is Aromabalance niet aansprakelijk als deze informatie:

6.4.1. Reeds eerder openbaar was.

6.4.2. Het werd van een derde partij ontvangen totdat het door de Aromabalance werd ontvangen.

6.4.3. Het werd geopenbaard met toestemming van de gebruiker.

6.5. In het geval van onjuistheden in de persoonlijke gegevens, kan de gebruiker deze bijwerken door het sturen van een e-Mail aan Aromabalance e-mailadres aromapuur@gmail.com onder vermelding van “veranderen van persoonsgegevens.

7. Tot slot

7.1. Gebruiker contact opnemen met de Aromabalance per e-mail aromapuur@gmail.com voor eventuele vragen of opmerkingen

7.2. Aromabalance heeft het recht om dit beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen. Bij het aanbrengen van wijzigingen aan de huidige versie wordt de datum van de laatste update aangegeven. De nieuwe versie van het beleid wordt van kracht vanaf het moment van plaatsing, tenzij anders bepaald in de nieuwe editie van het beleid.

7.3. De “Privacy Policy”m.b.t. verwerking van persoonlijke gegevens” staan altijd in haar laatste actuele versie op de website van Aromabalance.

8.  Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na de deadline, wordt de relevante gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer aan het contract of contractbesprekingen noodzakelijk na te komen en / of aanhoudt van onze kant geen wettig belang bij de verdere opslag.